About

Academic Office

LI Junyan
 • Director
 • Tel:021-34201670
 • E-mail:lijunyan@sjtu.edu.cn
GAO Xiaonan
 • Laboratory Management
 • Tel:021-34207764
 • E-mail:xngao@sjtu.edu.cn
JIN Xiaoqing
 • Affairs for Engineering Cycle
 • Tel:021-34207764
 • E-mail:xiaoqing.jin@sjtu.edu.cn
WANG Xiaochen
 • Academic Secretary
 • Tel:021-34207764
 • E-mail:wangxch@sjtu.edu.cn
LI Zengqi
 • Academic Secretary
 • Tel:021-54741670
 • E-mail:zengqi.li@sjtu.edu.cn
SHI Qiaomin
 • Academic Secretary
 • Tel:021-54741670
 • E-mail:qiaomin.shi@sjtu.edu.cn
ZHONG Huimin
 • Student Recruitment
 • Tel:021-54741670
 • E-mail:hmzhong@sjtu.edu.cn